Din Lokale Entreprenør

Vaktmestertjenester

Vi utfører vaktmester tjenester til borettslag, sameie og bedrifter.

Begi Entreprenør

Vi utfører det meste innen vaktmester tjenester som vaktmester utfører vi alt innen løpende og periodisk vedlikehold av bygg, fellesarealer og tekniske installasjoner for borettslag, sameier og næringsbygg.

Vi kan på ta oss regelmessig tilsyn og inspeksjon. Et styre i et borettslag har vedlikeholdsansvar.

Vi sørger for at tilsyn, vedlikehold og reparasjoner av både bygningsmasse, utearealer og tekniske installasjoner som er en viktig del av jobben for å opprettholde eiendomen.

Vi utfører sesongbassert vedlikehold av grøntarealer som plenklipp  og hekkeklipp på sommer, trebeskjering og løv fjerning på høst, og snømåking, strøing og fjerning av istapper på vinter. 

Vi sørger for at deres beboere og leietakere har et velfungerende fellesareal og tekniske installasjoner.

person holding black and green power tool

Eiendomsdrift

brown wooden boat on green grass field during daytime

Sesongtjenester

person holding black and red cordless hand drill

Drift og vedlikehold

person drafting on blueprint

Tilsyn og Inspeksjon

a man wearing a headset sitting in front of a computer

Tilkallingstjeneste

man wearing safety suit standing outdoors

HMS

Vi kommer raskt og gir deg et prisoverslag

Vi ønsker alltid at kunden skal være fornøyd. Vi kommer derfor så raskt som mulig på en befaring som er gratis. Så får dere et pristilbud og en oppstarts tid.

Vi vil gjerne at du kontakter oss å forteller hva du trenger hjelp med.